HISTORIE                                                               

HOE HET BEGON....

Alweer een heel lange tijd geleden, gingen enige Eerbeekse dames op tuinreis naar Engeland. Ze deden er zoveel inspiratie op dat ze besloten een tuinclub op te richten. Daar sloot zich in korte tijd een twintigtal tuiniersters bij aan, waaronder meerdere met een prachtige tuin.

Enige Joffers van het eerste uur....

In november 1994 vierde de tuinclub haar eerste lustrum en daarbij kreeg elke Joffer een eigen Joffer-tuinschort. Het logo dat hierop staat, werd ontworpen door een van onze leden.

 

In de loop der jaren haakten sommige Joffers af, anderen moesten de tuinclub om diverse redenen opgeven. Nieuwe Joffers kwamen er weer bij, en zo bleef en blijft het ledenaantal in de buurt van de 30 personen.

naar boven